Hebreeën 10:24

Hebreeën 10:24

En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen

Gods rijkste zegeningen voor u toegewenst vandaag. Laten wij elkaar blijven motiveren en bemoedigen in het doen van liefdevolle dingen ten ere van God. Wees niet ontmoedigd wanneer u merkt dat u moeite heeft om op een specifieke manier liefdevol te handelen tegenover een ander, en wees begripvol wanneer u merkt dat een ander persoon hier moeite mee heeft. Het bewust worden is het begin van verandering. Leg het verder in de handen van God, deel het met een mede broeder of zuster en bid erover. God zal u met alle liefde helpen hierin. Dat de liefdevolle vruchten van de Heilige Geest in u gemanifesteerd zullen worden en blijven. in Jezus Naam. Amen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *