Disclaimer

Glory to God Kleding, Glory to God Clothing (Kamer van Koophandel: 72559594), hierna te noemen Glory to God Kleding, verleent u hierbij toegang tot www.glory2god.faith en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Glory to God Kleding behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Glory to God Kleding spant zich in om de inhoud van www.glory2god.faith zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.glory2god.faith aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Glory to God Kleding.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.glory2god.faith geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Glory to God Kleding.Voor op www.glory2god.faith opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Glory to God Kleding nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Glory to God Kleding en haar licentiegevers.
De inhoud van www.glory2god.faith is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.